Molts coneixeu que el pròxim 18 de desembre de 2016, si els polítics ho permeten, se celebrés en el DISTRICTE ECONÒMIC la Cursa de les Empreses. En aquesta adreça: http://www.cursadelesempreses.com/, trobareu tots els detalls necessaris per participar, inscriure’s, col·laborar en la fira del corredor o en aportacions comercials per a la borsa del corredor.

AePedrosa participarà activament en la difusió i organització d’aquest esdeveniment que celebrant-se als nostres carrers, fer valdre el nostre treball i les empreses que aquí ens situem, la carrera passarà davant de moltes d’elles. La nostra col·laboració explica fins i tot amb la possibilitat de ser col·laborador “by“.

Les empreses de la nostra associació gaudiran de condicions preferents en les inscripcions i fins i tot a través de la nostra associació poden vostès ser empresa col·laboradora amb importants avantatges de promoció i de difusió en l’esdeveniment; podran vostès ampliar informació en: aep@aepedrosa.com, on quedem a la seva disposició

Us animem a participar dels canals socials de difusió posats al nostre servei per l’organització de l’esdeveniment.