Reflexions a la 5ª Edició de “La Metro”

L’Associació del Polígon Industrial Pedrosa ha estat present en aquesta última edició de “La Metro” el passat dia 23 de Novembre al Casino de L’Hospitalet.

En aquesta ocasió, es van presentar tres preguntes clau als ponents principals:

  • Quines són les tendències actuals pel que fa als espais d’activitats econòmiques a la ciutat i el territori?
  • Quins condicionants tenim per comptabilitzar activitat econòmica amb altres usos a la ciutat?
  • Quina relació té la localització de l’activitat econòmica amb els canvis en l’organització del treball?

Maria Buhigas, arquitecta i directora d’Urban Facts:

L’arquitecta María Buhigas, recalca que els polígons industrials sempre han sigut llocs lletjos i abandonats, mentre els polítics van embellint els centres de les ciutats i dels barris, els polígons sembla que no són dignes de millores, són espais menystinguts. També és cert, que la crisi econòmica també ha sigut un factor important, ja que l’habitatge donava molt més rendiment al sector immobiliari. També ha lamentat es que hi ha un mercat amb poques alternatives i amb preus molt competitius, fent que els negocis no es puguin adaptar o no trobin un espai per desenvolupar la seva activitat.

Tantmateix, la crisi ha generat noves oportunitats que s’haurien d’aprofitar, és per això que la sr. Buhigas ha demanat als ajuntaments, que agafin tots els espais d’activitat econòmica, facin estudis per fer planejaments de futur, i no pensar a alegrar-se perquè sembla que el mercat remonta i que els espais es podran omplir de qualsevol manera, tal com la María comenta  “el futur està per escriure, però sí que podem modificar les condicions d’avui que ens poden ajudar a estar més preparats pel que pugui venir demà”

Marc Navarro, Strategist & Community Builder de CREC-Coworking

Encara que sembla una paraula que avui ressona de manera normalitzada, en Marc no ha volgut deixar passar la definició de “co-working” com un espai de treball compartit amb uns condicionants físics (wifi, impressores, lavabos, sales de reunions, ….), on el més important és que existeixi un gestor que aporti valor, pero com es pot aportar valor? En Marc, busca necessitats comuns i analitza quins són els punts que pot oferir als seus clients que els aporti millores en el seu dia dia, com per exemple proveïdors, connexió entre professionals, experiències compartides, …. amb la finalitat de crear comunitat, encara, que avui en dia, s’estan creant espais on inverteix més amb la filosofia del negoci inmobiliari (terrasses, espais vistosos, cèntrics, ….) que en crear comunitat.

Una de les conclusions principals d’aquesta tertúlia ha estat la necessitat de fer polítiques públiques en matèria d’espais d’activitat econòmica a llarg termini, en aquests moments manquen polítiques públiques urbanístiques, fiscals, locals,…. amb la coordinació i el compromís en matèria d’activitat econòmica. Cal maximitzar els recursos perquè els polígons industrials deixin de ser l’espai lleig i abandonat per convertirse en un espai que pugui intervenir en l’àmbit mediambiental, ecològic i de responsabilitat social, tal com contempla el projecte d’Are@8 de la nostra Associació Empresarial Pedrosa, que actualment es troba en ple desenvolupament.