Anar al web d’AREA8
Documents

ARE@8 ÉS EL PUNT D’ORIGEN DE LA CONNECTIVITAT A CATALUNYA

Gràcies a la ubicació del principal punt de connectivitat neutre a Catalunya, el Are@8 es converteix en el centre neuràlgic de les telecomunicacions i la connectivitat a Catalunya. Un entorn d’especialització basat en la infraestructura critica tant física com tecnològica. És per tant el “quilòmetre zero” de la connectivitat d’on es nodreix l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Catalunya, no només de serveis de connectivitat, sinó també d’infraestructura critica

Com a conseqüència de la major concentració d’infraestructura TIC, la zona està dotada d’unes capacitats molt superiors a nivell tecnològic. La majoria dels serveis crítics són altament dependents de la proximitat a les infraestructures. El desplegament dels anells de fibra i de centres de Dades a la zona fa que l’àrea sigui la zona més tecnològicament estratègica de Catalunya i per tant, el lloc ideal per al desenvolupament de noves tecnologies basades en la connectivitat

És una zona en contínua evolució i creixement que es fonamenta en les capacitats singulars existents en el territori, que es van ampliant i desenvolupant de forma constant, encara que a un ritme descompassat amb els nous reptes que Indústria 4.0 representa. Malgrat tot, la determinació del teixit empresarial que fomenta el creixement constant, el valor dels sectors de futur i la millora de les condicions del territori, fa d’aquesta àrea, un lloc on la creació de llocs de treball i d’empreses serà sostinguda en el temps ja que la demanda és incremental a causa de les noves tendències, Big data, IoT i Indústria 4.0 que són molt dependents de la proximitat a les infraestructures critiques

Are@8 es troba en una zona de confluència d’elements d’infraestructura estratègica a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat com són les principals artèries de comunicacions viàries, el Port, Aeroport, les autopistes més importants, La Fira o les vies del ferrocarril.

Per aquesta raó ha estat possible el desplegament massiu de la fibra a la zona. Les vies del ferrocarril, les autopistes i el port, dibuixen els traçats naturals del recorregut de la fibra òptica tant terrestres com marítimes, és així com arriben tots els operadors internacionals de telecomunicacions al Punt Neutre. No en va trobem el major volum d’infraestructura crítica amb molta diferència respecte a la resta del territori a Catalunya.

Ultimes Notícies

ARE@8 NO ÉS NOMÉS UN TERRITORI TECNOLÒGIC

Are@8 enllaça amb el pla estratègic de desenvolupament del barri de LA MARINA DEL PRAT VERMELL (MPV), el districte econòmic de la segona ciutat de Catalunya que és l’Hospitalet de Llobregat i el PLA DELTA, encara en desenvolupament. La possibilitat de contribuir al desplegament d’una zona de gran envergadura, de ciutat, metropolitana i de país, se suma a les sinergies tecnològiques per crear un TERRITORI de referència on s’uneix Barri i Indústria, es conjuguen aspectes de nova indústria i residencials, de comerç i mediambientals. Are@8 es convertirà en una referència econòmica, social del futur de polítiques de creixement sostenible, com a pla pilot per a les institucions en l’entorn dels reptes del 2020

Are@8 és un ecosistema econòmic-industrial-tecnològic-urbà singular que proposa solucions als reptes empresarials, mediambientals i ciutadans en el procés de desenvolupament sostenible del territori, al voltant de tres eixos principals: CONNECTIVITAT, ENERGIA I SOSTENIBILITAT

DEFINICIÓ ARE@8

Are@8 és un ecosistema econòmic industrial singular en evolució i canvi permanent que proposa solucions als reptes empresarials, mediambientals i dels ciutadans en l’entorn de la ubicació estratègica de l’Hospitalet i Barcelona, al cor de la Catalunya metropolitana i per extensió de les instal·lacions del port de Barcelona i de la Zona Franca de Barcelona (Pla Delta) on se situa la major concentració de datacentres de Catalunya, d’Espanya i d’Europa.

En aquesta àrea el Cloud Computing, el BigData i els serveis de telecomunicació més avançats són una realitat. Amb la potencialitat de ser un gran motor per a la creació de riquesa i ocupació de les properes dècades.

Un ecosistema socioeconòmic que integra les actuacions en eficiència, sostenibilitat i mesures mediambientals que des de fa tres anys l’Associació Empresarial Pedrosa impulsa des de fa tres anys i en aliança les institucions públiques, com són el desplegament del DHC (District Heating and Cooling), amb els troncals principals previstos per 2017/2018, les inversions en il·luminació LED, la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’aprofitament energètic de les teulades de les naus industrials o la implicació en el desplegament de mitjans de transport i mobilitat sostenible i integrats en la xarxa pública de transport Metropolità.

Are@8 es configura en una àrea d’innovació oberta, on el component tecnològic potència com a recurs natural el desenvolupament econòmic i social de nous llocs de treball i empreses en entorns de posada en marxa de nous desenvolupaments 4.0.

Hem trobat referents singulars com: Chatanooga 1Gb als EUA, o el projecte de sostenibilitat de la ciutat europea d’Amsterdam. En aquest context global a Are@8, l’impuls del teixit empresarial (AEPE) singularitza un projecte únic a EU.

MISSIÓ I VALORS

Desenvolupar el conjunt d’accions necessàries amb l’objectiu d’aconseguir que l’espai Are@8 sigui considerat una àrea de desenvolupament econòmic i social, el principal pol de connectivitat i d’innovació tecnològica de Catalunya, desenvolupant al mateix temps un territori social i mediambientalment sostenible

Donant suport al seu desenvolupament en els principis de:

 • Igualtat – > Satisfer de manera equilibrada els interessos respectius de tots els protagonistes (Treballados/es, Empresaris/es, Socis/es d’associació, accionistes de les empreses, Clients, Proveïdors, Comunitat local, nacional i internacional …) interessats en les activitats del territori i la igualtat de gènere.

 • Ocupació – > Crear ocupació estable i afavorir l’accés a persones en risc d’exclusió.

 • Medi Ambient – > Afavorir accions, productes i mètodes de producció no perjudicials per al medi ambient a curt i a llarg termini.

 • Cooperació – > Establir canals de cooperació dins i fora de l’organització.

OBJECTIUS

Are@8 pretén ser una resposta innovadora als reptes actuals; l’eclosió d’Indústria 4.0, el Big Data i el IoT, creant complicitats amb les grans empreses que permetin desenvolupar el potencial de la zona amb tres grans objectius:

 • Generar la complicitat necessària, unint voluntats per crear un potent motor de creixement i desenvolupament econòmic,

 • Construir els pilars d’un procés estratègic a desenvolupar: línies d’actuació, projectes essencials, una estructura organitzativa que beneficiï i identifiqui els rols de desenvolupament amb una proposta de governança

 • Detonar el procés estratègic amb el Teixit empresarial, social i les institucions, creant la definició d’un territori Socialment Responsable (TSR), avaluable i replicable a altres territoris

Els promotors veuen necessari crear una estructura organitzativa, una Associació Are@8, de grans empreses amb interessos definits en el desenvolupament tecnològic Indústria 4.0, mitjançant la connexió amb altres nuclis tecnològics, convertint el TSR en un territori singular de primer nivell amb les potencialitats de les tecnologies de la Informació i de la Comunicació (Tics) que complementin la innovació Indústria 4.0, amb un nivell de connectivitat tecnològica, de transició energètica i de desenvolupament sostenible, que sigui un referent a nivell EU i del Mediterrani

Elements clau del desenvolupament de Are@8

 • La ressonància mundial del MWC, (1Gbps, 5G)

 • Proposar una àrea estratègica d’actuació per al teixit empresarial de BCN / LH.

 • Implicar institucions, associacions i entitats.

 • Crear sinergies amb Port de Barcelona, Consorci ZF, FIRA de Barcelona, Xarxa de CPD ‘s.

Anar al web d’AREA8

 En equip tot és possible