Hem contactat amb algunes empreses per tal de fer una primera valoració de l’arribada del metro al Districte Econòmic.
Tot i que necessitem un temps per assumir un canvi d’hàbits de mobilitat amb l’impacte de la nova L9, i per tant els resultats no són especialment visibles, la valoració és molt positiva pel que representa per a la mobilitat global del Districte econòmic, manifestant que sens dubte hem d’aconseguir complementar-lo amb una millor eficiència:
en els recorreguts de TMB-79, de mobilitat sostenible vehicle electric (projecte pilot de bici elèctrica o d’implantacion de moto, cotxe i furgoneta elèctrica), o el desplegament programat de tres nous carril-bici, amb l’especial senyalització o el ùs dels BICIBOX.

Paral·lelament hem rebut visita dels responsables municipals, als quals se’ls ha fet arribar la nostra valoració, així com diversos assumptes a millorar com p.e. la rotonda Motors / Avda Joan Carles I, pel seu alt nivel de siniestralitat.
No obstant ens han recordat que l’aparcament sobre la vorera és una infracció, que hauriem de corregir; reconeixent que és cert, els hem demanat que tinguin en compte l’especial característica de les zones industrials, abans de prendre mesures sancionadores o d’ordenament de l’aparcament (zona blava), ja que la manca d’aparcament és una evidència en uns polígons creats en els 80 i 90, sent difícilment compatible l’exercici d’un desenvolupament econòmic i per tant social (ocupació), amb l’ordenament o la gestió de l’aparcament; tot i les ofertes de places d’aparcament.
Tenen la nostra disposició per afrontar amb rigor i serietat el problema de la mobilitat en una àrea industrial on les empreses, generadores de riquesa i ocupació, també contribuïm amb els nostres impostos finalistes a les solucions de mobilitat, que en moltes ocasions no ens són consultades, malgrat la nostra disposició, actitud i capacitat de diàleg constant.