CONDICIONS LEGALS AEP

D’acord amb alló que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que aquest lloc web és propietat de l’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL PEDROSA – (AEPe), domiciliada a Ptge Montserrat Isern, nº 6-8, 08908, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb direcció de contacte a : aep@aepedrosa.com,  i amb nº de telèfon: 638 449 816 i CIF: G66316688
AEPe, com a titular de la pàgina www.aepedrosa.com no es responsabilitza de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines web ni dels efectes directes o indirectes  de qualsevol mena que puguin generar.  Així mateix no es garanteix, en cap cas,  la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis que aquesta pugui oferir i de les incidències i interrupcions que pugui patir,  per causes alienes. En la mesura que sigui possible, es procurarà advertir, amb antelació suficient, de qualsevol tipus d’interrupció que es pugui preveure en les tasques del seu manteniment i actualitzacions i que puguin afectar de forma sensible el seu funcionament, excloent-se qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que aquesta falta de disponibilitat pogués causar directament o indirectament als seus usuaris i clients.
Les pàgines d’Internet de www.aepedrosa.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no es pot controlar directament. Per això AEPe no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és el d’informar als usuaris d’altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser d’interès.
Els textos, imatges, animacions i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de AEPE. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de AEPE.
Per accedir a alguns dels serveis que www.aepedrosa.com ofereix a través del website s’hauran de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant l’emplenament dels formularis de la web (contacta), les seves dades personals quedaran incorporades tractats en els fitxers d’ AEPe, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis, així com per informar-li de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant un coreu electrònic  a  aep@aepedrosa.com.