El pròxim dia tres de novembre la nostra associació rebrà la visita organitzada del Hble Conseller d’Empresa i Coneixement, Sr. Jordi Baiget i Cantons, i esperem comptar amb la Exma. Sra. Núria Marín i Martínez, Alcaldessa de L’H i del Vicepresident de l’AMB, Sr. Jaume Collboni i Quadrat.

La visita es realitza al voltant de llauri@8, començant amb una vista a la Zona Zero de la connectivitat a la seu de Sertram, les instal·lacions d’ITCONIC i d’algunes empreses domiciliades a l’edifici, pertanyents al sector Tecnològic.

Posteriorment la visita contínua en Genebre Group, empresa fortament internacionalitzada, referent de la nostra associació i líder mundial en Vàlvules i Accessoris per al Control de Fluids i Aixeteria d’alta qualitat.

Finalitzarà la visita institucional amb un menjar d’empresaris que celebrarem a l’Hotel FIRACongres a les 14.00 hores