2ª Jornada Co-Create de Definició dels reptes Canvas i generació de propostes projecte

Jornada aplaçada, us informarem de les noves dates

Workshop per definir i donar forma a nous reptes i propostes empresarials a les empreses tradicionals.

En aquest esdeveniment els participants trobaran l’inspiració, eines i aliances per generar innovació a través de la Co-Creació entre els sectors tradicionals i creatius per tal de presentar una proposta ferma per desenvolupar.

Una vegada s’hagi desenvolupat la propsta es definiran els models de negoci i la seva presentació.

MARC DE LA JORNADA

La jornada s’emmarca en el marc d’activitats del projecte CO-CREATE, finançat pel fons europeu INTERREG MED, i que té com a objectiu fomentar els processos de fertilització creuada entre empreses creatives i clústers tradicionals.

AGENDA DE LA JORNADA

  • 9:30 – 9:35 -> Benvinguda.- Presentació dels ponents i els assistens a la Jornada

  • 9:35 – 10:30 -> Introducció a la metodología CANVAS.- Introducció a l’eina ‘Business Model Generation’ per a definir la proposta de valor de la nostra empresa respecte dels nostres segments de clients, i decidir com generem aquest valor, i com el fem arribar als nostres clients, en un senzill esquema visual – el canvas o llenç-, de 9 elements clau.

  • 10:30 – 10:45 -> Pausa cafè.- Pausa per a l’intercanvi d’idees i la identificació d’oportunitats de col.laboració

  • 10:45 – 12:00 -> Desenvolupament de nous models de negoci.- Workshop per desenvolupar els models de negoci definits durant la jornada de Cross-fertilisation mitjançant l’eina Business Model Generation.

  • 12:00 – 13:00 ->Presentació dels models de negoci.- Breu presentació i conjunta dels models de negoci generats

  • 13.00 – 13.30 -> Conclusions.- Conclusions de la jornada i presentació de les activitats de suport

UBICACIÓ

Edifici LEITAT
Pallars, 179-185
08005 Barcelona

Ver mapa

REGISTRE AQUÍ