El govern vol fer front a l’impacte econòmic del COVID-19

AEPe informa de les principals mesures urgents que recull el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

  • MESURES DE CARÀCTER LABORAL
  1. Flexibilització i agilitació dels ERTO. Tots els treballadors afectats es beneficiaran de la prestació per desocupació. Durant el període que duri l’ERTO, els treballadors afectats continuaran cotitzant, encara que les empreses no hauran d’abonar la majoria de les aportacions
  2. Tots els treballadors tindran dret a reorganitzar o reduir la seva jornada laboral, fins i tot fins al 100%, per a cuidar a familiars, majors o nens, davant el tancament de col·legis i serveis socials.
  3. Se suavitza l’accés a la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als autònoms quan hagin hagut de tancar els seus establiments o suspendre els seus serveis. Afectarà professionals que vegin caure la seva facturació un 75% en relació amb el semestre anterior.
  4. S’ha de fomentar el teletreball sempre que sigui possible.
  • MESURES ECONÒMIQUES, FINANCERES I TRIBUTÀRIES
  1. Línia d’avals per a la cobertura per compte de l’estat del finançament atorgat per entitats financeres per import de 100.000 milions d’euros i ampliació de noves línies ICO de finançament a empreses i autònoms per a facilitar liquiditat.
  2. Línia de cobertura asseguradora dotada amb 2.000 milions per a companyies exportadores, i seran elegibles crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que sigui necessari la seva relació directa amb un o diversos contractes internacionals, sempre que responguin a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual.
  3. Ampliació de terminis per a pagar liquidacions tributàries, així com per a atendre requeriments, diligències d’embargaments i formular al·legacions.

A l’AEPe creiem que són mesures molt positives per a ajudar al teixit empresarial, especialment a aquell més vulnerable. Era necessari eliminar incerteses i considerem que les mesures dotaran d’un marc de confiança a les empreses que ens permeti superar l’estat d’hibernació forçós en el qual ens trobem.

Estem en temps de canvis i que aquesta crisi sanitària ens està alineant amb les nostres millors capacitats per fer front als reptes d’una nova era i ens felicitem per la complicitat que els nostres governs estan plantejant envers les nostres empreses.

L’Associació empresarial Pedrosa ofereix serveis gratuïts d’assessoria i consultoria per a l’aplicació d’aquestes mesures urgents. Per a més informació, podeu esciure a aep@aepedrosa.com.