Crèdits ICO per a pimes i autònoms

El govern central ha activat el segon tram de la línia d’avals públics per garantir la liquiditat de les pimes i autònoms per fer front a la crisi de la COVID-19 després que el primer s’esgotés en hores. Aquest segon tram, de 20.000 milions d’euros, manté les mateixes característiques que l’inicial, que l’AEPe ja va explicar.

Per a sol·licitar aquests avals cal demostrar que l’empresa no estava en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020, ja que l’ajuda està destinada exclusivament a aquelles empreses afectades de manera directa per la pandèmia.

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes i tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.

En aquests crèdits es manté la prohibició que les entitats comercialitzin altres productes o serveis o condicionin la concessió del préstec avalat a la seva contractació.

Les pimes i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020.