Protecció del COVID-19 a la feina

Aquest dimarts 14 d’abril moltes empreses tornen a l’activitat després de la parada obligada per la crisi del COVID-19, però aquesta tornada s’ha de fer garantint la seguretat de tots els treballadors. Per això s’han de revisar els protocols de seguretat i salut laboral per tal d’adaptar-los als riscos actuals i prendre les mesures necessàries.

L’AEPe fa un recull de les consideracions més importants a tenir en compte:

  • Distància de seguretat: les autoritats sanitàries recomanen una separació interpersonal de 2 metres, mai inferior a 1 metre. Per a complir amb aquesta mesura és recomanable organitzar l’entrada i sortida de la feina de manera escalonada per evitar aglomeracions tant al transport públic com als accessos al centre de treball. Cal assegurar també que aquesta distància es manté durant les hores de feina i a les zones comuns. S’ha de tenir en compte que la represa de l’activitat s’ha de guiar pel principi de minimització del risc, per tant, s’han d’evitar les activitats que impliquin aglomeracions de persones.
  • Teletreball: sempre que sigui possible, s’ha d’optar per treballar des de casa per evitar desplaçaments i contacte físic.
  • Material de protecció: és necessari disposar de guants i mascaretes per al personal que indiqui el pla de prevenció de riscos laborals, concretament aquells més exposats com ara assistència sanitària de l’empresa, personal de neteja i personal de cara al públic. També s’ha de tenir aprovisionament dels productes d’higiene necessaris per a poder seguir les recomanacions individuals, com sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d’un sol ús.
  • Higiene del centre de treball: cal reforçar les tasques de neteja en totes les estàncies, especialment en aquelles superfícies que es toquen amb més freqüència, com finestres o poms de portes, així com aparells d’ús habitual, des de maquinària a ordinadors. És important que l’àrea de treball de cada empleat es netegi en cada canvi de torn. La neteja s’ha de fer preferiblement amb productes desinfectants, com lleixiu o similars. També és important la ventilació periòdica del centre, que s’ha de fer, com a mínim, durant cinc minuts al dia. Per tal de renovar més sovint l’aire, es recomana reforçar la neteja dels filtres d’aire i augmentar la ventilació dels sistemes de climatització.
  • Personal de risc: es recomana que aquelles persones que per edat o patologies tinguin un risc elevat, així com qui hagi estat en contacte amb un infectat i embarassades, no acudeixin al centre de treball.
  • Protocol de contagi: s’ha de tenir un protocol específic per si una persona presenta símptomes per tal de protegir-la a ella i a la resta de la plantilla.

Per tal de garantir la màxima seguretat, cal informar a tots els treballadors de les mesures d’higiene individual que han de prendre, seguint la guia de recomanacions del Ministeri de Sanitat.

Recordem que incomplir les mesures de prevenció de riscos comporta importants sancions per a l’empresa.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l’AEPe a través del correu aep@aepedrosa.com.

CONSULTA LA GUIA DEL MINISTERI DE SANITAT