Noves mesures per a pimes i autònoms

La crisi causada per la COVID-19 ha dibuixat un escenari inaudit que fa que cada setmana es prenguin noves mesures, entre elles, les destinades a alleujar l’afectació a les empreses. La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha anunciat un nou paquet de mesures en l’àmbit laboral i tributari. L’AEPe ha resumit les més destacades per als seus associats:

  • ERTO: les empreses d’activitat essencial podran fer un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació per a aquells treballadors que realitzin altres tasques no essencials. També els treballadors fixes discontinus o de temporada podran acollir-se a un ERTO.
  • Teletreball: es prorroga fins a 2 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma l’obligació de les empreses de facilitar el teletreball per a aquelles feines que ho permetin. L’executiu ha assegurat que es flexibilitzaran els requisits d’implantació i s’amplia el suport a empreses que estan invertint en aquest tipus de treball.
  • Sistema de mòduls: els autònoms en règim de mòduls podran passar de forma excepcional a tributar per estimació directa per tal d’ajustar el pagament als ingressos reals. Al 2021 podran tornar a acollir-se al sistema de mòduls sense penalització.
  • IVA i IRPF: s’estableix una reducció en el pagament fraccionat de l’IRPF i de l’IVA que permetrà descomptar a cada trimestre els dies de l’estat d’alarma.
  • Impost de societats: es podrà supeditar el pagament dels deutes tributaris a de l’Impost de Societats a l’obtenció del crèdit ICO, si s’ha demanat. Un cop rebut aquest finançament, s’haurà de pagar immediatament l’impost. També es podrà adaptar les liquidacions d’ingressos a compte a la previsió d’ingressos estimada per a 2020.
  • Lloguers: s’ha anunciat que s’aprovaran mecanismes per a la renegociació d’aplaçaments en el pagament del lloguer per a negocis de locals de grans propietaris o empreses públiques, mitjançant l’ús de fiança com a mecanisme de negociació.

L’AEPe continua atenta a les notícies que arriben des del govern central per tal de mantenir informats als seus socis de totes aquelles mesures a la que es poden acollir.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l’associació a través del correu aep@aepedrosa.com.

CONTACTA