L’Associació d’Empresaris Gallecs de Catalunya (AEGA-CAT) té com a finalitat fonamental fomentar la solidaritat i la cooperació entre els associats, vetllar pel respecte dels valors ètics i de solvència moral en l’exercici dels negocis, facilitar la relació dels empresaris amb les diferents administracions, institucions i entitats, transmetre les arrels històriques i culturals de la galleguïtat i potenciar un fòrum lliure que constitueixi un centre promotor de negocis.


Contacta amb AEGA CAT

  • C. Provença 281, 2º 2ª
    08037 Barcelona