Project Description

Servei de prevenció aliè (Ergonomia i psicosociologia, Higiene Indústria, Seguretat en el treball i Medicina del treball); plans d’emergència i autoprotecció; coordinació d’activitats empresarials; seguretat de màquines (RD 1215/97); seguretat i salut en obres (ESSPSS, CSS); avaluació zones de risc ATEX; mesuraments higiènics (Temperatura i Humitat, Lumíniques, Soroll, …); formació de prevenció de riscos.

Contacta amb SPA

  • Carrer San Bernardo, 20
    28015 – Madrid